Erfaringer

De siste 5 årene har vi ledet og bidratt på en rekke prosjekter i og rundt Store norske leksikon på nett. Vi har utviklet en lang rekke funksjonaliteter og arbeidsprosesser som er relevante for andre innholdsprodusenter og digitale prosjekter.

Siden oppstarten i 2017 har Gred bistått kunder i utvikling av publiseringssystemer, og håndtering av teknologi og innhold. Her trekker vi på vår erfaring fra bygging av ulike verktøy og kunnskap om blant annet:

  • Samskriving
  • Lesemønstre
  • API-design
  • Norsk kunstnerleksikon
  • Kommunikasjon
  • Prosjektledelse