Om oss

Gred AS ble startet i 2017 av Erik Dyrhaug og Georg Kjøll. Erik og Georg hadde fra 2012 til 2017 ansvaret for utviklingen av nettsidene til Store norske leksikon, hvor de koordinerte teknisk drift og forvaltning, og styrte samhandlingen mellom innholdsproduksjon og nettsideutviklingen.

I perioden hvor Erik og Georg hadde ansvaret for nettsiden, økte trafikken fra 70 000 til 170 000 daglige brukere, og antall bidragsytere gikk fra 100 til 600. SNLs nettsider ble tildelt flere priser, blant annet Merket for god design i 2014.

Store norske leksikon

Hovedoppgaven i Store norske leksikon var utviklingen av et eget publiseringssystem, som hundrevis av fagfolk, med varierende teknisk kompetanse, skulle bruke til å oppdatere en artikkelbase på 185 000 artikler off-site. Konseptet bak løsningen var at den skulle være tilpasset leksikonets redaksjonelle logikk, enkel å bruke uten opplæring og være billig å vedlikeholde. Under sterkt tidspress og med små budsjetter, måtte Erik og Georg sette seg inn i og delta i alle deler av nettsideutvikingen, fra utforming av konsept til skriving av mikrotekster, og visuell utforming, koding og testing.

Med et stort nettverk fra både teknologi- og innholdsarbeid har Gred kompetanse på å lede og rådgi i alle deler av små og store utviklingsprosesser. Vi kan publiseringsløsninger, og skjønner hva slags kriterier hvilke typer innhold stiller til teknologi og produksjonsform.

Filosofi

Suksesskriteriet bak enhver digital løsning er at teknologien er tilpasset innholdet. Gred sørger for at informasjon, forretningsmodell og tekniske løsninger — og ikke minst folkene bak — snakker sammen.

Alle teknologi- og innholdsbyråer har en filosofi. Gred har filosofi i kraft av å ha bakgrunn fra humanistiske fag. Erik har en MA i filosofi fra Universitetet i Oslo, og Georg har en PhD i lingvistikk fra samme sted, med språk og kommunikasjon som sitt forskningsfelt.

Dette har gitt oss erfaring med å forstå og løse komplekse problemer, og er vårt fundament i arbeidet med teknologi og innhold.

Vi er

Erik Dyrhaug (f. 1984) var bilderedaktør og systemansvarlig i Store norske leksikon fra 2012 til 2017. Han har en allsidig teknisk bakgrunn, og jobbet i mange år som fotograf. Erik har en master i filosofi fra Universitetet i Oslo.

Georg Kjøll (f. 1980) jobbet fra 2011 til 2017 som redaktør og utviklingsleder i Store norske leksikon. Her hadde han ansvaret for design og teknisk utforming av nettsiden. Georg har utgitt bøkene Språkfilosofi (2013) og Alle nonner drar: Språk på ville veier (2017), og har en doktorgrad i lingvistikk fra Universitetet i Oslo, i tillegg til en master fra University College London.

Ta kontakt